„Mert csak egyesült erő az, mit megtörni nem lehet.”
Arany János

Tésa Barátainak Társasága Egyesület honlapja

1. TERVEZÉSI FELADAT, MEGLÉVŐ ÁLLAPOT

Tésa község a Börzsöny nyugati szélén, az Ipoly folyó mellett található. A rossz állapotban lévő aszfaltúton megközelíthető, mintegy 100 lakosú település egyik útja a jövőben a falusi turizmus, az üdülőfaluvá alakulás lehet. Ezt a feladatot tűzte ki maga elé a megbízó Tésa Barátainak Társasága Egyesület.

Megbízó elképzelése szerint 7-8 területen indulna meg a fejlesztés, amely elsősorban a településkép szépítésére (növényesítéssel), a vízelvezetési gondok megoldására és új, közösségformáló funkciók teremtésére helyezi a hangsúlyt.

A település zöldterületei jelenleg komoly anyagi gondról árulkodnak: a fasorok, sövénysávok hiányosak; egyes helyeken ötletszerű kiültetéseket lehet felfedezni; hiányzik az egységes településkép és a hozzá szükséges forrás.

TERVEZÉSI KONCEPCIÓ, TERVLAPOK

K-1 Petőfi Sándor u. és Hősök tere - Áttekintő helyszínrajz

A K-1-es tervlap bemutatja a település jelenlegi zöldfelületi állapotát (a hiányos fasorokat) és áttekintést ad a kiemelt helyszínek elhelyezkedéséről.

Letölthető pdf formátumban is (251 KB):
K-2 Petőfi Sándor u. és Hősök tere fásítása; információs táblák elhelyezési terve – Környezetrendezési terv

A K-2-es tervlap tartalmazza a Petőfi Sándor utca – Hősök tere fásítási tervét, a zöldsávok rendezését és a sövények pótlását. Az aszfaltburkolat két oldalán a zöldsáv nagyon egyenetlen, a kocsik évtizedek alatt kijárták. Ennek finom tereprendezése indokolt. A tervlap bemutatja az új információs és irányjelző táblák elhelyezési javaslatát is.

Letölthető pdf formátumban is (1,79 MB):

K-3 Fogadó tér – Helyszínrajz és bontási terv

A Vámosmikola – Bernecebaráti – Tésa útkereszteződés gyenge forgalmú csomópontja képezi a település fogadóterét. A 12 144. jelű bekötőút két oldala jelenleg elhanyagolt, bozótos. Ennek a szakasznak, valamint a kereszteződés túloldalán álló feszületnek feltétlen rendezni kell a környezetét. A nemrég felállított üdvözlőtáblát javasoljuk áthelyezni a másik (északi) oldalra, mert tapasztalatunk szerint inkább déli irányból közelítik meg Tésát a látogatók.

Letölthető pdf formátumban is (519 KB):

K-4 Fogadó tér – Környezetrendezési terv

A bozótirtás után gondot kell fordítani a megfelelő növénytelepítésre és -fenntartásra. A buszmegálló melletti, leromlott alumínium esőbeállót el kell bontani és helyére padot, szemetest kihelyezni. A település fogadó hangulatát hivatott erősíteni a tervezett két jegenyenyár és az ún. palóc oszlopok (faragott felületű alkotások). A feszület melletti földút túloldalára javasoljuk elhelyezni az új információs és irányjelző táblákat, valamint egy másik pihenőpadot és szemetest.

Letölthető pdf formátumban is (607 KB):

K-5 Templomkert, két pad elhelyezési terve – Helyszínrajz és bontási terv

Letölthető pdf formátumban is (344 KB):K-6 Templomkert, két pad elhelyezési terve – Környezetrendezési terv

A templomkertben tartják minden évben a búcsút. A Templom bejáratával szemközti beton padok nincsenek jó állapotban, leváltásuk megérett. Mögöttük ki lehet alakítani egy parasztkerti hangulatú rózsalugast. Tervünkön jeleztük a hiányzó sövény pótlását is.

Letölthető pdf formátumban is (461 KB):


K-7 Faluközösségi park – Helyszínrajz és bontási terv

A Faluház (jelenleg itt kap helyet a Polgármesteri Hivatal mellett az Orvosi rendelő, a Sportszövetség és a Könyvtár) mögött a közelmúltig szántó volt. Az Egyesület segítségével végrehajtott bozótirtás lehetővé tette a parkosítás elkezdését: a szépen elegyengetett talajon terveink szerint fű fog nőni és tájképi hangulatú, ligetes kert létesülhet.

Letölthető pdf formátumban is (1,1 MB):

K-8 Faluközösségi park – Környezetrendezési terv

A díszfák szomszédságában szilvafa és körtefa ligeteket kíván telepíteni  Megbízó. A komoly növénytelepítést azonban meg kell előznie a terület körbekerítésének, egyszerű, olcsó vadhálóval; illetve a Petőfi Sándor út felé palóc stílusú deszkakerítéssel. A területen egymást erősítve jelennek meg a palóc stíluselemek: kontyolt tetős pavilon a gáztartály helyén (alapzatára építve), a kisebbeknek szóló játszótér mellett; ugyanezt a formavilágot követi az utcafronthoz közeli esőbeálló is. A II. ütemben megvalósuló tekepálya mellé kis teraszt lehet építeni, ahol megpihenhetnek a fáradt játékosok.

Különösen népszerű lesz a terület közepére tervezett – kb. 150 m2-es – szabadtéri sütő és grillezőhely, térburkolat. Ennek kőanyaga az elképzelések szerint helyi, ún. patakkő lesz, betonba ágyazva. Ehhez a "komplexumhoz" tartozik a csöndesebb sütögetésre alkalmas szalonnasütő hely a liget közepén.

Az Egyesület egy korábbi pályázaton néhány százezer forintot nyert biciklis találkozóhely (8×6 méteres fedett szín) kialakítására. Ennek elhelyezésére javaslatot tettünk a tervlapon. A Petőfi út felől 1,5 méter széles, akadálymentes térkő burkolatot terveztünk a könnyebb megközelíthetőség érdekében. (Két biciklis is elfér egymás mellett.)

Letölthető pdf formátumban is (1,1 MB):

K-9 Hősök tere – Helyszínrajz

Letölthető pdf formátumban is (369 KB):K-10 Hősök tere – Környezetrendezési terv

A Hősök terén jelenleg nagy problémát jelent a vízelvezetés: a csapadékvíz megáll a terület közepén és sártengerré változtatja a területet. (Ennek finom tereprendezésére a kiviteli tervben lehet kitérni.) Javasoljuk a terület 20-30 cm-rel történő, un. bakhátas megemelését és zöldbetonnal burkolását.

A Háborús emlékmű és az előtte lévő háromszögletű tér ebben a formában, hangulatában nem illeszkedik egymáshoz. A nemrég ötletszerűen kiültetett cserjék, rózsák megtartása, átültetése mellett egy feszesebb rendszert gondolunk itt jónak.

A tér sarkán álló „Marcsi Mama Kocsmájával” szembeni pihenőteret megújítottuk: a fenntarthatatlan gyepfelületet felváltja az olcsó, praktikus murvaburkolat. A két rossz pad lecserélésén túl egy harmadikat is beterveztünk ide. (Itt jegyzem meg, hogy az új berendezési tárgyak (padok, szemetesek, info.táblák) a falu „kiránduló, turistacsalogató” jellegét erősítik: egyenes vonalú, rusztikus, erdész-stílusú, olcsó faelemek.)

Letölthető pdf formátumban is (1,46 MB):

K-11 Nyomós kút és Kápolna környezete – Helyszínrajz és bontási terv

Letölthető pdf formátumban is (210 KB):K-12 Nyomós kút és Kápolna környezete – Környezetrendezési terv

Az emlékmű melletti nyomós kút jelenleg nem működőképes; felújításra vár. A Kocsmához érkező vendégek a kút körül fordulnak körbe autóikkal, így itt a gyep kijárt, ronda. A kút és a kápolna közötti rézsűs területen falunapokat, bográcsos versenyeket szoktak tartani. Az elképzelés szerint ezen a területen rendezett állapotokat kell teremteni: ehhez ki kell emelni
a kút környezetét, meg kell szüntetni a körforgalmat és parkosítani kell a kápolna melletti területet. Tervünkön ennek megvalósítására tettünk javaslatot. A kápolnán túl, a Kossuth utca és a rézsűre felvezető járda közti „háromszögben” kerül elhelyezésre a Szent József szobor. A szobor köré kedves hangulatú évelőket, kisebb virágzó cserjéket javaslunk ültetni.

Letölthető pdf formátumban is (3,3 MB):

K-13 Szeméttároló konténer környezetrendezési terve

A Temetővel szembeni telken áll a szemétgyűjtő (5 m3) konténer. A konténerszállító teherautó a zöldsávot teljesen tönkretette. A K-13-as tervlapon egy Y-fordulót terveztünk erős, 25 cm vastag makadám rendszerű murvaburkolatból, ahol praktikusan megoldható a konténercsere. A kocsiforduló két odalát örökzöld, félörökzöld cserjékkel szegélyeztük a látványtakarás végett.

Letölthető pdf formátumban is (226 KB):

BERENDEZÉSI TÁRGYAK, SPORTESZKÖZÖK

A szabadtéri konyha közelébe, a „liget” túloldalára terveztük be a nagyobbaknak szóló játszóteret. (A kisebbeknek szóló „Játszótér II.” nem része jelen pályázatnak.) A felnőttek számára kifejlesztett kültéri fitness-eszközt a Fedett szín (biciklisek) mellett, a góré közelében javasoljuk felállítani a gyepben. A játszóeszközök és sportszerek kiválasztásánál fontosnak tartottuk, hogy megfeleljenek az igényeknek, időtállóak, és nem utolsó sorban a játszótér hangulatához jól illeszkedjenek.

A területre az alábbi eszközöket terveztük be:

Tételszám

Játszóeszközök

1.

120 402

HAGS kétszemélyes fa hintaállvány

1 db

2.

124 843

HAGS Lap hintaülőke – 6mm lánccal

2 db

3.

168 287

HAGS Kötélpálya 1 irányú

1 db

Sporteszközök

4.

257 WD 155 C

HAGS Waist Twister kültéri sporteszköz

1 db


©2009    Design: Kerényi Attila    Honlapgazda: Miklós Ildikó

Menü