„Mert csak egyesült erő az, mit megtörni nem lehet.”
Arany János

Tésa Barátainak Társasága Egyesület honlapja

Szociológiai tanulmányok Tésáról a hetvenes évek elejéről

Bevezető

Sík Endre – Tausz Katalin: Az uradalmi cselédség és a földosztás

Kemény Péter: Az emberi kapcsolatok szerveződése egy kis Pest megyei faluban

Pap László: A tésai emberek jövőképe

Ihárosi Sándor – Széplaki Attila: Kísérlet az intragenerációs mobilitás empírikus vizsgálatára (részlet)

Kemény Péter – Kőszegi János – Sík Endre – Tausz Katalin: A TV befogadása és terjedése Pest megye 5000 lakosnál kisebb községeiben 1960 és 1970 között


A Tésára vezető, 12114. sz. út felújításával kapcsolatos levelezés dokumantumai:

 

Megbízási szerződés Tésa község általános karbantartási munkálatainak elvégzésére
(2011. július 7.):

Az Önkormányzat és az Egyesület első levele Harach Péter országgyűlési képviselőnek
(2009. szeptember 24.): 

Harach Péter válasza (2009. október 8.): 

Az Egyesület levele a Magyar Közútnak (2009. szeptember 7.):

A Magyar Közút válasza (2009. november 17.): 

Az Önkormányzat és az Egyesület második levele Harach Péter országgyűlési képviselőnek
(2010. január 28.): 

Az Egyesület levele Reményik Kálmánnak, NIF ZRT (2010. február 1.):

Reményik Kálmán válasza (2010. február 5.): 


©2009    Design: Kerényi Attila    Honlapgazda: Miklós Ildikó

Menü