„Mert csak egyesült erő az, mit megtörni nem lehet.”

Arany János

Tésa Barátainak Társasága Egyesület honlapja

A régi Tésáról képek láthatók a Galériában


A Tésa név eredete

 

A földrajzi nevek szótörténeti szótára szerint személynévből keletkezett magyar névadással, miképpen a Veszprém megyei Tés községé is. A Hazai okmánytár 1273–1298 időszakot felölelő kötetében már szerepel a Theese személynév.
E nevek eredete szláv, amire a cseh Téš, Ciesz, és a szerb-horvát Téša személynevekre utalnak, amelyek az ősszláv tešitivigasztal szó családjához vezethető vissza.

Forrás:
Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára II. kötet. Akadémiai Kiadó (Budapest, 1978), 639–670. o.

A régi tésai okmányok elé

 

Szociológusok még a nyolcvanas években jártak falunkban és a Faluházán az ötvenes-hatvanas évekből származó dokumentumokat találtak egy szekrényben. Ezekből a hivatalos papírokból készítettek válogatást, amely a Valóság nevű folyóiratban jelent meg. (Sik Endre-Tausz Katalin (1986): Töredékek egy községi irattárból 1950–1968. Valóság, 1: 58–73 oldal).
    Mint írják, az ország hagyományos paraszti kultúrájának lassú széthullását mutatják e papírok, s általános jelentőségük miatt a szereplők neveit és a falunk nevét nem is közölték.
    Az egyik  szerző, Sik Endre, amikor történetesen Tésán vendégeskedett, említette, hogy falunkról is írt Tausz Katalinnal. Jó, hogy mondta, mert az alábbi szöveg alapján fel sem lehetett volna ismerni, hogy a sorok a falunkról szólnak.
    A dokumentumokban szereplő személyeket ma már talán csak az igen idősek ismerik fel, és csak ők tudják életre kelteni a lapok őrizte korszakot. Érdemes lenne felkeresni őket és az emlékeiket megőrizni.
    A pár oldalból kibontakozó sokszor szívszorító kép falunk történetének része, s annak a korszakénak, amely ma már csak történelem, de tanulsága mindannyiunké.
Sáska Géza
 
A dokumentum letölthető doc formátumban:
©2009    Design: Kerényi Attila    Honlapgazda: Miklós Ildikó

Menü